Ekoskolas darbības plāns


Ekoskolas darbības plāns atvērt šeitEkoskolas programmas uzsākšana Sesavas pamatskolā

  Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:
 1. Eko-padome
 2. Skolas Vides pārskats
 3. Skolas Vides rīcības plāns
 4. Pārraudzība un izvērtēšana
 5. Sasaiste ar mācību procesu
 6. Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 7. Vides kodekss
Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:
 1. Atkritumi
 2. Enerģija
 3. Ūdens
 4. Transports
 5. Veselīgs dzīvesveids
 6. Skolas apkārtne
 7. Klimata izmaiņas
 8. Meži
 2017./18 m.g ekoskolas tēma

Gada tēma: Atkritumi

Ekoskolas mērķi
·         Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam.
·         Pēc iespējas 1) samazināt-> 2) atkārtoti izmantot -> 3) pārstrādāt/šķirot skolas radītos atkritumus (tieši šādā secībā).
·         Nostiprināt bērnu un skolēnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā.
·         Veikt pasākumus, lai Ekoskolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu.

Mācību mērķi
Skolēni var:
·         noskaidrot cilvēku ietekmi uz vidi;
·         lietot un veidot kartes, izmantojot noteiktus apzīmējumus;
·         darboties ar svariem, svērt un pierakstīt rezultātus, lietot mērvienības;
·         gūt zināšanas par materiāliem un to izcelsmi, par vielu sadalīšanos un pārveidošanos;
·         savākt, apstrādāt un pasniegt datus dažādās formās, izmanjot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
·         uzstāties ar priekšlasījumiem par atkritumu samazināšanas pasākumiem dažādām auditorijām;
·         apzināt un domāt risinājumus plastmasas atkritumu problemātikai
·         sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.
2016./17m.g.
MūsuTēma-Veselīgs dzīvesveids!Septembris
Rudentiņš bagāts vīrs.
Viens no pirmajiem ekopadomes pasākumiem bija rudens ražas un ziedu izstāde ”Rudentiņš bagāts vīrs”. 
Skolēni nesa uz skolu vitamīniem bagātus ,krāsainus augļus, dārzeņus un ziedus .Pasākumā ļoti aktīvi iesaistījās pirmskola un sākumskola, pamatskolas skolēni bija vairāk vērotāji. Paldies sakām pirmskolas grupiņām ar audzinātājām un 1.-4.klasēm ar audzinātājām.

                                             Ekopadome.

Veselības nedēļa

Lai veicinātu skolēnos veselīgu dzīvesveidu, skolā noritēja Veselības nedēļa. Veselības nedēļas ietvaros sadarbībā ar I.Strišku, tika organizētas sporta spēles, vieglatlētikas sacensības, stafetes, rotaļas.

Aktīvākie, veiklākie, sportiskākie skolēni  saņēma medaļas un balviņas. Paldies I.Striškai.


                                       Ekopadome.Tas jaukais ekskursiju laiks!

Tā kā septembris ir tik krāšņs, saulains un silts, tad vairums klases dodas ekskursijās uz dažādām Latvijas vietām.

Lūk, dažas no tām!
·       Vides izglītības pulciņš –Zoodārzs ar Dabas muzeju
·       Pirmskola,2.5.klases-Tērvetes dabas parks

·       4.klase-Baldones observatorija

·       9.klase-Koknese,AizkraukleDrošības diena


   Lai skolēni atcerētos kā uzvesties ,lai būtu droši veselībai gan sev ,gan citiem, skolā ieradās pagasta policists Jānis Šimkus. Viņš skolēniem atgādināja par satiksmes drošību, atstarotāju lietošanu, laicīgu ierašanos mājās, par savstarpējo attiecību kultūru, atgādināja skolēnu tiesības un pienākumus. Paldies Jānim Šimkus!

 

Oktobris
 
 Krāšņo rudens lapu pārgājiens.
  
Lai mācības nenotiktu tikai telpās ,pirmskola dodas laukā- pētīt lapas ,putnus, kukaiņus, laika apstākļus, skaitītu, brīnītos un vērotu.


Līgatnes dabas parks

 Vides izglītības pulciņš apmeklē Līgatnes dabas taku, kur apciemo lāčus ,meža cūkas, stirnas, aļņus un citus Latvijas dzīvniekus. Tas viss pateicoties Zaļās jostas dāvanu kartei-par aktīvu darbu makulatūras un bateriju vākšanā. Nobeigumā jautri nobraucieni rodeļu trasē Rāmkalnos.
 

Ekskursija uz Lāču maizes ceptuvi

 1.klase apmeklē maizes ceptuvi Lāči, lai uzzinātu, kā jācep īsta latvju maize bez piedevām.


Spoku diena

  Kā katru gadu, arī šogad pašpārvalde, kopā ar I.Strišku un  novadpētniecības vadītāju Dz. Šulci organizēja briesmīgo spoku dienas ballīti.Kas tik tur nebija! Briesmīgas nāves, vampīri, zombiji, raganas, elfi, velni, briesmoņi un šausmu stāsti. Beigās visi vēl tumšās telpās dejoja šausmu dejas! Paldies pašpārvaldei, I.Striškai, Dz.Šulcei!

                                  
                                                            Ekopadome.


 Zoozīļuks pateicas.

 Arī šogad mūsu skolēni atbalstīja Zoodārza iemītniekus ozolzīlēm. Par to Zoodārzs saka –PALDIES!Novembris

Ekoskolu Rīcības dienas pasākums-Mārtiņdiena

Šogad arī mūsu skola pirmo reizi iesaistījās globālā ekoskolu rīkotā pasākumā-Ekoskolu Rīcības dienas kampaņā ,kuras mērķis ir iesaistīt skolēnus vides aizsardzības pasākumos ne tikai vārdos, bet arī darbos. Mēs šajā kampaņā iekļāvām Mārtiņdienas tirdziņu. Tirdziņā skolēni tirgoja pašu gatavotus produktus, vai arī pašu dārzos audzētus, tā ietaupot enerģijas resursus, kas būtu jāiegulda, lai preci  izaudzētu, atvestu pie mums. Pasākums notika 10.novembrī.Paldies sākumskolas skolotājiem!


Decembris

Radošā diena.

  Radošo dienu mēs izdomājām tāpēc, lai skolēniem stundas būtu interesantākas, savādākas, aizraujošākas. Šajā dienā katrs skolotājs bija padomājis par kādu citu metodi, ko izmantot stundās, lai tās aizrautu skolēnus. Stundas ,sarunājot ar skolotāju, varēja vadīt arī paši skolēni. Bija arī veidošanas darbi, spēles, konkursi.
                Hugo G., Elvis.T., Rainers J.Krāsu nedēļa

Krāsu nedēļu izdomājām, lai   skolēniem būtu priecīgāks noskaņojums pirms svētkiem un skola krāsaināka. Katrai dienai bija sava krāsa vai tēls kādā vajadzēja nākt uz skolu. Mēs izstaigājām klases un novērtējām visus. Pirmdienas līnijā apbalvojām labākos no katras klases. Dāvanā -veselīgs mandarīns.
Par dāvanu PALDIES BAIBAI RIBAKINAI !
           Gerda.R., Sabīne B. Indra G. 


Decembris

 Veselīgu senču ēdienu gatavošana svētkiem.

Īstenojot šo pasākumu mēs nolēmām iesaistīt vecmāmiņu  no ekopadomes, kura ļoti atbalsta veselīgu dzīvesveidu, gatavo brīnišķīgus un garšīgus ēdienus pēc senču receptēm. Tika gatavotas gan piparkūkas, gan auzu pārslu cepumi, gan ūdenskliņģeri, gan citi veselīgi gardumi. Skolēni ar nepacietību gaidīja vecmāmiņas Vijas gatavošanas stundas.
  PALDIES VIJAI GŪTMANEI!Ekskursija uz Karameļu darbnīcu un Dzīvnieku patversmi Jelgavā

07.12.16.vides pulciņš, apmeklēja Jelgavas dzīvnieku patversmi, kur aizvedām dāvanu –vairākus kilogramus ar subproduktiem. Apciemojām pamestos kaķus un suņus.
Devāmies arī uz lielāko ES plastmasas cauruļu ražotni-Evopipes. Šeit mēs apskatījām kā tiek lietas plastmasas caurules dažādām sadzīves vajadzībām.
Pa ceļam iegriezāmies Jelgavas tornī, kur apskatījām pilsētu no augšas.
Un nobeigumā gatavojām gardās karameles Karameļu darbnīcā!Janvāris.

Veselīgie ārstniecības augi.
Ziemas periodu ekoskolā sākām ar pensionārs Annas Buķes stāstījumu par dažādiem ārstniecības augiem, kurus visi varētu lietot ,lai nostiprinātu imunitāti. Augu attēlus varēja aplūkot uz ekrāna. Daudzus augus var lietot arī skaistumkopšanā-matu, nagu veselībai, skaistākai ādai. Paldies Annai Buķei par saturīgo informāciju!


Rīta vingrošana.
 2.semestri skolēni sāka arī pirmdienas rīta vingrošanu. Katru pirmdienu kādas klases skolēni vadīja rīta vingrošanu visai skolai, demonstrējot dažādus iesildīšanās vingrinājumus. Pāris reizes vingrojumus vadīja arī pensionēta fizioterapeite-Natālija Motmillere, parādot kā pareizi iesildīt dažādas ķermeņa grupas.
    Paldies Natālijai Motmillerei!
                         Elizabete M., Melita Ģ.


 Ekopēdas nospiedumi

Ekopadomē bijām nolēmuši noskaidrot cik lielu ekopēdu atstāj Sesavas pamatskolas skolēni.
Vides pulciņa skolēni ātri un aktīvi noteica savas ekopēdas lielumu. Diemžēl pārējie skolēni nebija tik aktīvi……
Secinājām, ka vidējais skolēna ekopēdas nospiedums katram ir no 1 ha-2,5 ha. Un aptuveni izrēķinot skola uz Zemes atstāj 100-250 ha lielu ekopēdas nospiedumu.
                   Ekopadome.
Klusuma diena
 Zemes diena
 Projektu nedēļas noslēgums
Projekts"Zaļā klase" 


Projekts "Veselīga pārtika"


Lieldienu pasākums sākumskolāPasākums "Esi veselīgs!" 

 22.05.notika ikgadējā Jelgavas novada vides pulciņu ekspedīcija.
Šogad devāmies uz Kurzemes jūrmalas piekrasti.Ekspedīcijā piedalījās 6 aktīvākie pulciņa skolēni-Elizabete,Samanta ,Sabīne,Gardā,Hugo,Rainers.


 Zaļās jostas festivāls Tīrai Latvijai.
Festivālā piedalījās aktīvākie ekoskolas skolēni,vides pulciņa dalībnieki,kā arī bateriju un makulatūras vākšanas konkursa uzvarētāji-Renārs,Dominiks un Robins.
 Pie skolas top "Baskāju taka"

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru